Головна » Файли » Мої файли

календарне планування 6 клас математика
30.10.2015, 23:51

6 клас математика

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,

II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Дата

Пр.

І СЕМЕСТР

Тема I. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)

 1.  

Дільники та кратні натурального числа

 

 

 

 1.  

Дільники та кратні натурального числа

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

 

 

 1.  

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 

 

 1.  

Прості та складені числа

 

 

 

 1.  

Розкладання чисел на прості множники

 

 

 

 1.  

Найбільший спільний дільник

 

 

 

 1.  

Найменше спільне кратне

 

 

 

 1.  

Систематизація знань. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 год)

 

Тема №1. Дії першого ступеня зізвичайними дробами

 

 

 

 1.  

Основна властивість дробу

 

 

 

 1.  

Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

 

 

 

 1.  

Скорочення дробів

 

 

 

 1.  

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника

 

 

 

 1.  

Зведення дробів до спільного знаменника.Порівняння дробів

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Перетворення звичайних дробів у десяткові

 

 

 

 1.  

Десяткове наближення звичайного дробу

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №2 

 

 

 

 

Тема №2. Дії другого ступеня зі звичайними дробами

 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів 

 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів 

 

 

 

 1.  

Множення звичайних дробів 

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.  

Взаємно обернені числа.

 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Ділення звичайних дробів

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом 

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом 

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №3

 

 

 

Тема III. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)

 

Тема №1 Відношення. Масштаб

 

 

 

 1.  

Відношення. Основна властивість відношення

 

 

 

 1.  

Пропорція

 

 

 

 1.  

Основна властивість пропорції

 

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність

 

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність.

 

 

 

 1.  

Пряма пропорційна залежність.

 

 

 

 1.  

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 

 

 1.  

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

 

 

 1.  

Поділ числа у даному відношенні

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №4

 

 

 

 

Тема №2 Відсоткові розрахунки. Коло. Круг

 

 

 

 1.  

Обернена пропорційна залежність

 

 

 

 1.  

Обернена пропорційна залежність

 

 

 

 1.  

Відсоткове відношення двох чисел

 

 

 

 1.  

Зміна величини у відсотках

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола

 

 

 

 1.  

Коло. Довжина кола

 

 

 

 1.  

Круг. Площа круга

 

 

 

 1.  

Площа круга. Круговий сектор

 

 

 

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 

 

 1.  

Стовпчасті та кругові діаграми

 

 

 

 1.  

Циліндр. Конус. Куля.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (64 год)

 

Тема №1. Раціональні числа. Координатна пряма

 

 

 

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 

 1.  

Координатна пряма

 

 

 

 1.  

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

 

 

 1.  

Раціональні числа.

 

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 

 1.  

Модуль числа

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел.
 

 

 

 

 1.  

Порівняння раціональних чисел. Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №6

 

 

 

 

Тема №2. Дії першого ступеня з раціональними числами

 

 

 

 1.  

Додавання від’ємних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання від’ємних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Додавання чисел з різними знаками

 

 

 

 1.  

Властивості додавання

 

 

 

 1.  

Властивості додавання

 

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розкриття дужок

 

 

 

 1.  

Розкриття дужок. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №7

 

 

 

 

Тема №3. Множення раціональних чисел.

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

 

 

 

 1.  

Переставна і сполучна властивості множення

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення

 

 

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення

 

 

 

 1.  

Подібні доданки та їх зведення.

 

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №8

 

 

 

 

Тема №4. Ділення раціональних чисел. Рівняння

 

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №9

 

 

 

 

Тема №5. Координатна площина. Графіки залежності величин

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

 

 

 

 1.  

Перпендикулярні прямі

 

 

 

 1.  

Перпендикулярні та паралельні прямі

 

 

 

 1.  

Паралельні прямі

 

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 

 1.  

Координатна площина

 

 

 

 1.  

Приклади графіків залежності між величинами

 

 

 

 1.  

Приклади графіків залежності між величинами

 

 

 

 1.  

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №10

 

 

 

Тема V. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12 год)

 1.  

Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

 

 

 

 1.  

Звичайні дроби

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

 

 

 1.  

Відношення і пропорції

 

 

 

 1.  

Відсоткові розрахунки

 

 

 

 1.  

Коло. Круг. Діаграми

 

 

 

 1.  

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Множення раціональних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

 

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота за 6 клас

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: osvitynet
Переглядів: 398 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: