Головна » Файли » Мої файли

календарне планування математика 5 клас нова програма
30.10.2015, 23:49

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,

II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)

Номер уроку

Тема уроку

Дата

Дата

Пр.

І СЕМЕСТР

Тема І. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини.

 (64 години)

Тема №1 Лічба , вимірювання і числа

 1.  

Предмети та одиниці лічби.

 

 

 

 1.  

Вхідне діагностування.

 

 

 

 1.  

Пряма. Промінь. відрізок. Вимірювання відрізків.

 

 

 

 1.  

Пряма. Промінь. відрізок. Вимірювання відрізків.

 

 

 

 

 1.  

Координатний промінь.

 

 

 

 1.  

Координатний промінь.

 

 

 

 1.  

Числові вирази. Рівності. Нерівності.

 

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Кути та їх вимірювання.

 

 

 

 1.  

Кути та їх вимірювання.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №1

 

 

 

Тема №2. Дії першого ступеня з натуральними числами

 1.  

Буквені вирази. Формули.

 

 

 

 1.  

Буквені вирази. Формули.

 

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Закони додавання.

 

 

 

 1.  

Закони додавання.

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Многокутник та його периметр. Рівні фігури.

 

 

 

 1.  

Многокутник та його периметр. Рівні фігури.

 

 

 

 1.  

Трикутник та його види.

 

 

 

 1.  

Трикутник та його види

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №2

 

 

 

Тема №3 Дії другого ступеня з натуральними числами

 1.  

Множення натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Множення натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Переставна, сполучнавластивості множення.

 

 

 

 1.  

Переставна, сполучна властивості множення.

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

 

 

 

 1.  

Розподільна властивість множення.

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення з остачею.

 

 

 

 1.  

Ділення з остачею.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №3

 

 

 

 

Тема №4 Рівняння. Розв’язування задач

 

 

 

 1.  

Порядок виконання дій у виразах.

 

 

 

 1.  

Порядок виконання дій у виразах.

 

 

 

 1.  

Порядок виконання дій у виразах.

 

 

 

 1.  

Рівняння.

 

 

 

 1.  

Рівняння.

 

 

 

 1.  

Рівняння.

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв´язування.

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв´язування.

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв´язування.

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв´язування.

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв´язування.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №4

 

 

 

 

Тема №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об´єми фігур

 1.  

Степінь числа.

 

 

 

 1.  

Степінь числа.

 

 

 

 1.  

Площа прямокутника і квадрата.

 

 

 

 1.  

Площа прямокутника і квадрата.

 

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

 

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

 

 

 

 1.  

Об´єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 

 

 

 1.  

Об´єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач.

 

 

 

 1.  

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого I в семестрі.

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема II. Дробові числа і дії з ними.(64 години)

Тема №6 Звичайні дроби

 1.  

Що таке звичайний дріб.

 

 

 

 1.  

Що таке звичайний дріб.

 

 

 

 1.  

Правильні і неправильні дроби.

 

 

 

 1.  

Правильні і неправильні дроби.

 

 

 

 1.  

Порівняння дробів.

 

 

 

 1.  

Порівняння дробів.

 

 

 

 1.  

Дроби і ділення.

 

 

 

 1.  

Дроби і ділення.

 

 

 

 1.  

Дроби і ділення.

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його дробом.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №6

 

 

 

 

Тема №7Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 

 1.  

Доповнення правильного дробу до одиниці.

 

 

 

 1.  

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

 

 1.  

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

 

 1.  

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №7

 

 

 

Тема №8 Десяткові дроби та дії з ними.

 1.  

Десятковий дріб.

 

 

 

 1.  

Десятковий дріб.

 

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів.

 

 

 

 1.  

Округлення чисел.

 

 

 

 1.  

Округлення чисел.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №8

 

 

 

Тема№9 Відсотки. Середнє арифметичне.

 1.  

Що таке відсоток ?

 

 

 

 1.  

Що таке відсоток ?

 

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження відсотка від числа.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач на відсотки.

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач на відсотки.

 

 

 

 1.  

Середнє арифметичне.

 

 

 

 1.  

Середнє арифметичне.

 

 

 

 1.  

Середнє значення величини.

 

 

 

 1.  

Середнє значення величини.

 

 

 

 1.  

Середнє значення величини.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота №9

 

 

 

Тема III. Повторення і систематизація навчального матеріалу.(12 год)

 1.  

Лічба, вимірювання і числа.

 

 

 

 1.  

Дії першого ступеня з натуральними числами.

 

 

 

 1.  

Дії другого ступеня з натуральними числами.

 

 

 

 1.  

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об´єми фігур.

 

 

 

 1.  

Звичайні дроби.

 

 

 

 1.  

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками.

 

 

 

 1.  

Десяткові дроби та дії з ними.

 

 

 

 1.  

Відсотки. Середнє арифметичне.

 

 

 

 1.  

Підсумкова контрольна робота №10.

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач.

 

 

 

 1.  

Розв´язування задач.

 

 

 

 1.  

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: osvitynet
Переглядів: 321 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: