Головна » Файли » Мої файли

Календарне планування з математики
28.08.2014, 12:51

 

11 клас

АЛГЕБРА

(3 год., всього 105 год.)

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 10-11 класи. МОН. Київ. 2010.

2. Нелін Є.П. Алгебра. 11 клас: підруч. для загально освіт. навч. закладів: академ. рівень, проф. рівень / Є.П. Нелін, О.Є. Дольова. – Х.: Гімназія, 2011. – 448 с.: іл..

 

 

уроку

Дата провед

Т Е М А     У Р О К У

Кільк. годин

При-мітка

І. Вступ

3

 

1.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 10 класу з тем: «Функції, рівняння і нерівності. Степенева функція»

1

 

2.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 10 класу з теми: «Тригонометричні рівняння і нерівності»

1

 

3.

 

Діагностична контрольна робота №1 за курс 10 класу з тем: «Функції, рівняння і нерівності. Степенева функція. Тригонометричні рівняння і нерівності» (комбінована)

1

 

ІІ. Похідна та її застосування

26

 

4.

 

[Неперервність та границя функції]

1

 

5.

 

[Неперервність та границя функції]

1

 

6.

 

Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної

1

 

7.

 

Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної

1

 

8.

 

Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної

1

 

9.

 

Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. [Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці]

1

 

10.

 

Похідна суми, добутку і частки функції. [Похідна складеної функції]

1

 

11.

 

Похідна суми, добутку і частки функції. [Похідна складеної функції]

1

 

12.

 

Похідна суми, добутку і частки функції. [Похідна складеної функції]

1

 

13.

 

Похідна суми, добутку і частки функції. [Похідна складеної функції]

1

 

14.

 

Таблиця похідних

1

 

15.

 

Таблиця похідних

1

 

16.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Поняття похідної. Обчислення похідних»

1

 

17.

 

Контрольна робота № 2 (комбінована). Тема. Поняття похідної. Обчислення похідних

1

 

18.

 

Корекція знань, вмінь, навичок з теми: «Поняття похідної. Обчислення похідних». Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: зростання, спадання функції

1

 

19.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: зростання, спадання функції

1

 

20.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: екстремуми функції

1

 

21.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: екстремуми функції

1

 

22.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]

1

 

23.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]

1

 

24.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: найбільше і найменше значення функції на відрізку

1

 

25.

 

Застосування похідної до дослідження функцій [та побудови графіків]: найбільше і найменше значення функції на відрізку

1

 

25.

 

Розв’язування задач прикладного змісту

1

 

27.

 

Розв’язування задач прикладного змісту

1

 

28.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Застосування похідної до дослідження функцій»

1

 

29.

 

Контрольна робота № 3 (комбінована). Тема. Застосування похідної до дослідження функцій

1

 

 

ІІІ. Показникова та логарифмічна функції

22

 

30.

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Застосування похідної до дослідження функції». [Степінь з довільним показником]

1

 

31.

 

Властивості та графік показникової функції

1

 

32.

 

Властивості та графік показникової функції

1

 

33.

 

Показникові рівняння

1

 

34.

 

Показникові рівняння

1

 

35.

 

Показникові рівняння

1

 

36.

 

Показникові нерівності

1

 

37.

 

Показникові нерівності

1

 

38.

 

Показникові нерівності

1

 

39.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Показникова функція»

1

 

40.

 

Контрольна робота № 4 (комбінована). Тема. Показникова функції

 

 

41.

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Показникова функція». Логарифми та їх властивості. [Натуральний логарифм]

1

 

42.

 

Логарифми та їх властивості. [Натуральний логарифм]

1

 

43.

 

Властивості та графік логарифмічної функції

1

 

44.

 

Логарифмічні рівняння

1

 

45.

 

Логарифмічні рівняння

1

 

46.

 

Логарифмічні нерівності

1

 

47.

 

Логарифмічні нерівності

1

 

48.

 

Похідні показникової та логарифмічної функцій

1

 

49.

 

Похідні показникової та логарифмічної функцій

1

 

50.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Логарифмічна функція»

1

 

51.

 

Контрольна робота № 5 (комбінована). Тема. Логарифмічна функція

1

 

 

 

ІV. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

12

 

52.

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Логарифмічна функції». Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

1

 

53.

 

[Перестановки, розміщення,комбінації]

1

 

54.

 

[Перестановки, розміщення,комбінації]

1

 

55.

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

56.

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

57.

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

58.

 

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

59.

 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

1

 

60.

 

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

1

 

61.

 

Графічне представлення інформації про вибірку

1

 

62.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

 

63.

 

Контрольна робота № 6 (комбінована). Тема. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

1

 

V.  Інтеграл та його застосування

20

 

64.

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

65.

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

66.

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

67.

 

Первісна та її властивості. Таблиця первісних

1

 

68.

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

69.

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

70.

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

71.

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

72.

 

Визначений інтеграл, його геометри-ний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца

1

 

73.

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

74.

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

75.

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

76.

 

Обчислення площ плоских фігур

1

 

77.

 

[Обчислення об’ємів тіл]

1

 

78.

 

[Обчислення об’ємів тіл]

1

 

79.

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

1

 

80.

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

1

 

81.

 

Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

1

 

82.

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

 

83.

 

Контрольна робота № 7 (комбінована). Тема. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

1

 

 

VІ. Повторення курсу алгебри і початків аналізу

19

 

84.

 

Корекція знань, умінь та навичок з теми: « Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Повторення означення функції, видів функцій, їх властивостей та графіків

1

 

85.

 

Повторення функцій, їх властивостей та графіків

1

 

86.

 

Повторення степеневої функції. Корінь п-го степеня. Степінь із раціональним показником

1

 

87.

 

Повторення способів розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей

1

 

88.

 

Повторення тригонометричних функцій та їх властивостей

1

 

89.

 

Повторення формул додавання для тригонометричних функцій та наслідків з них

1

 

90.

 

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

1

 

91.

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь

1

 

92.

 

Повторення тригонометричних нерівностей

1

 

93.

 

Повторення властивостей та графіка показникової функції

1

 

94.

 

Повторення показникових рівнянь та нерівностей

1

 

95.

 

Повторення властивостей та графіка логарифмічної функції

1

 

96.

 

Повторення логарифмічних рівнянь та нерівностей

1

 

97.

 

Повторення похідної функції

1

 

98.

 

Застосування похідної до дослідження функцій

1

 

99.

 

Повторення інтеграла та його застосування

1

 

100.

 

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

1

 

101.

 

Контрольна робота № 8 (підсумкова). Тема. Повторення курсу алгебри та початків аналізу

1

 

102.

 

Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу

1

 

Резервний час

3

 

103.

 

Повторення поняття відсотка. Задачі на відсотки

1

 

104.

 

Повторення найбільш поширених способів розв’язання рівнянь та нерівностей

1

 

105.

 

Повторення основних способів розв’язання систем рівнянь

1

 

             

 

Категорія: Мої файли | Додав: osvitynet
Переглядів: 438 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: