Головна » Статті » Мої статті

Вимоги до написання конспекту уроку з математики.
 
                                       ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНСПЕКТУ УРОКУ 
      Чітко визначені тема, мета. 
       Поурочний план – логічна схема побудови уроку (не обов’язково план уроку писати як конспект викладання нового матеріалу). 
       План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спрямовані на досягнення мети. 
       Чітко вказати форми і методи індивідуальної роботи з сильними і невстигаючими учнями. 
       Особливу увагу при плануванні треба приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку знань (наше завдання не наповнювати учнів знаннями, а викликати інтерес до знань, навчити здобувати ці знання, творчо мислити). 
       Повинні бути сформульовані питання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.  
       Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формувань умінь та навичок; урок засвоєння умінь та навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і умінь; комбінований урок). 
       Поурочні плани повинні бути охайно оформлені. 
Зошити слід обов’язково підписувати (предмет, клас, учитель). Бажано, щоб були поля, а після поурочного плану – вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.

СТРУКТУРА КОНСПЕКТУ УРОКУ
    Тема: 

    Мета:

а) формування ключових компетентностей, вміння вчитися;

б) навчальна;

в) розвивальна;

г) виховна;
             Тип уроку: 
урок вивчення нового матеріалу
урок закріплення знань, навичок, умінь
урок перевірки первинного розуміння й уміння застосування на практиці
теоретичних знань
комбінований
Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.
Урок контролю знань учнів
             Форма проведення уроку: 
Урок-лекція
Урок-практикум
Урок-залік
Урок-змагання
Урок-екскурсія
Контрольна робота
             Наочність та обладнання: 
об’єкти навколишнього середовища, макети
таблиці
картки
ілюстрації
ТЗН
книги, підручники, збірники
записи на дошці
комп’ютер
               Етапи уроку: 
І. Організаційний
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Формування мети й завдань уроку
ІV. Мотивація навчальної діяльності
V. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
VІ. Вивчення нового матеріалу:
теорія,
практика
VІІ. Первинне закріплення і корекція
VІІІ. Підсумки уроку
ІХ. Домашнє завдання
Х. Рефлексія.

                             СХЕМА НАПИСАННЯ ПЛАН – КОНСПЕКТУ УРОКУ 
                                                                       З АЛГЕБРИ 
   1.Тема уроку. Монотонність функцій. Нулі функції. Парні і непарні функції. 
   2.Мета: формування ключових компетентностей уміння одержувати, осмислювати, обробляти й використовувати інформацію з різних джерел; готовність дотримуватися здорового образу життя у фізичній, соціальній, психічній і духовній сферах; стимулювати пізнавальну активність учнів; забезпечення співробітництва; робота в групі; усвідомлення власного внеску в загальну діяльність; забезпечення мотивації діяльності; розв'язання проблеми; пошук шляхів реалізації проектів, вміння вчитися; 
повторити й систематизувати знання учнів про нулі функції, зростання і спадання функцій; розширити знання учнів поняттями парної і непарної функцій, сформувати вміння визначати парність (непарність) функцій, використовувати ці властивості для по¬будови графіків функцій; узагальнити вміння учнів знаходити нулі різних функцій і досліджувати останні на монотонність із використанням графіків і аналі¬тично.
    3.Тип уроку: комбінований урок 
   4.Обладнання уроку: (моделі графіка, ілюстративні посібники: малюнки, картини, відео фрагменти, комп’ютерні зображення, таблиці, графіки, діаграми). 
                                                                ХІД УРОКУ 
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
IV. Узагальнення й систематизація знань
      1. Фронтальне опитування 
      2. Завдання для класу 
V. Формування нових знань
VI. Формування вмінь і відпрацювання навичок
      1. Усні вправи 
      2. Письмові вправи 
VII. Підбиття підсумків уроку
VIII. Домашнє завдання

                                             КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
        навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень); 
       здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей); 
           соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях); 
      загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей); 
      компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства); 
       громадянська (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству); 
         підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності) 


Категорія: Мої статті | Додав: mir22 (01.02.2014)
Переглядів: 4623 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: